Фразеологічний словник української мови

0
2

,
Рік випуску:

1993

Видавництво:

Наукова думка

Автори:

Білоноженко В.М.

Мова:
Українська,

Підготовлений лексикографами Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН України Фразеологічний словник української мови ставить своїм завданням відобразити з можливою повнотою запаси фразеологізмів сучасної української літературної мови і подати їх детальну лексикографічну характеристику, тобто визначити форму фразеологізму, розкрити та розтлума­чити його значення, показати реальне функціонування фразеологічних одиниць, охарактеризува­ти їх стилістичні особливості й проілюструвати відповідними цитатами. Отже, у цьому Словнику значно глибше і ширше опрацьована фразеологія порівняно із звичайним загальномовним тлумачним словником. Особливо це стосується семантичної інтерпретації багатозначних фра­зеологізмів.

Основу реєстру Фразеологічного словника української мови становлять фразеологічніодиниці, зафіксовані словниковою картотекою Інституту мовознавства. До реєстру залученонасамперед ті фразеологізми, які дістали лексикографічну апробацію у Словнику української мови. Проте даний словник істотно доповнений фразеологією, яка більшою чи меншою мірою знайшла своє відображення в ряді інших джерел.

Скачати з сайту: 
Файл Розмір
frazeologichnyj_slovnyk_ukrajinskoji_movy.pdf 150.7 МБ