Українська мова. Плани-конспекти уроків на І семестр

0
73

,
Рік випуску:

2010

Видавництво:

Основа

Автори:

Чаловська М. В.


Омельчук С.А.


Ляшкевич А.І.

Вікова група:

5 клас

Мова:
Українська,

Уроки рідної мови в 5 класі розроблено відповідно до програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Українська мова. 5-12 класи» (під керівництвом Л.В. Скуратівського). Автори пропонованого посібника в основу розроблених уроків поклали чотири змістові лінії: мовленнєву, мовну, діяльнісну й соціокультурну. У зв’язку з цим дібрані методи, прийоми й засоби навчання рідної мови спрямовані: по-перше, на поступове ускладнення і поглиблення мовленнєвознавчих понять і формування вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності;
по-друге, на розвиток мовних і мовленнєво-комунікативних умінь, збагачення мовлення лексико-фразеологічними, граматичними і стилістичними засобами;
по-третє, на вдосконалення загальнопізнавальних, організаційних і творчих умінь, ціннісних орієнтацій тощо;
по-четверте, на формування національних і загальнолюдських культурних цінностей за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу.

Розроблені уроки характеризуються реалізацією сучасних освітніх технологій , а саме: проблемно-модульної, проектної, колективної та групової діяльності, диференціації та індивідуалізації навчання, ігрових форм тощо. Ц е сприяє розвитку розумових здібностей учнів, їхньої пізнавальної активності й самостійності, формуванню комунікативної компетенції. Структура кожного уроку чітка, відповідає його логіці й закономірностям навчання п’ятикласників. Авторським колективом пропонується застосовувати такі типи уроків, як урок засвоєння нових знань, урок формування практичних умінь і навичок, урок узагальнення й систематизації вивченого, урок повторення набутих знань, урок оцінювання навчальних досягнень учнів, урок аналізу контрольної роботи, урок розвитку комунікативних умінь тощо. Окрім цього, в посібнику подаються нетрадиційні форми проведення уроків (урок-практикум, урок-подорож, урок-засідання членів клубу знавців рідної мови та ін.). Особливу увагу автори посібника звернули на методику проведення уроків з тем, уперше введених до курсу рідної мови в 5 класі, а саме: уроків з розділу «Поняття про текст», уроку «Лексичні і фразеологічні словосполучення» з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації», окремих уроків з розділу «Лексикологія. Фразеологія» (вивчення фразеологізмів і походження (етимології) слів).

Зміст уроків містить різноманітні завдання і вправи творчого характеру, що дає можливість учителеві вибрати ті, які відповідають специфіці навчального закладу, навчально-методичному забезпеченню, рівню мовної підготовки п’ятикласників тощо.

Доступ до матеріалів закритий за вимогою правовласника