Усі уроки інформатики. 9 клас

0
193

,
Рік випуску:

2009

Видавництво:

Основа

Автори:

Костриба О.В.

Вікова група:

9 клас

Мова:
Українська,

У посiбнику подані календарно тематичне планування та розробки урокiв вiдповiдно до «Програми з iнформатики для 9 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв», розраховані на вивчення iнформатики — 35 годин на рiк, 1 година на тиждень. Розробки розрахованi на проведення урокiв у комп’ютерному класi, що працює пiд керiвництвом ОС Windows. Розробки урокiв структурованi за загальною схемою: визначено мету, наведено часову модель уроку, розкрито змiст вивчення матерiалу, вказано форми перевiрки засвоєння вивченого матерiалу, наведено вправи, якi готують учнiв до сприймання нового матерiалу та його осмислення.

Для вивчення нового матерiалу використовуються рiзноманiтнimформи та методи (лекцiї, бесiди, самостiйна робота зi схемами, таблицями, стендами, пам’ятками тощо). Схеми, запропонованi упорядником, є стислим конспектом навчального матерiалу теми, що дозволяє їх використання на рiзних етапах уроку: пiд час вивчення нового матерiалу, узагальнення i систематизацiї знань, повторення та закрiплення набутих знань.

Вправи, якi призначенi для засвоєння матерiалу, передбачають поступове наростання складностi, знання теоретичного матерiалу, вмiння використовувати його на практицi та в нестандартнiй ситуацiї. Всi практичнi завдання розрахованi на 20–25 хв роботи з комп’ютером i призначенi для формування практичних умiнь i навичок та оцiнювання навчальних досягнень учнiв. Для контролю навчальних досягнень використовуються рiзноманiтнi форми: самостiйнi роботи, вибiркове та фронтальне опитування, комп’ютерне тестування тощо. Пропонований у посiбнику матерiал не завжди може бути використаний повнiстю за вiдведений час. Учитель, на свiй розсуд, враховуючи реальнi навчальнi можливостi учнiв, може пiдбирати власнiта варiювати запропонованi форми роботи.

Розробки зацiкавлять усiх, хто викладає iнформатику в 9-му класі.

Доступ до матеріалів закритий за вимогою правовласника